Zestresowany pracownik podupada na zdrowiu psychicznym. Gdzie szukać pomocy?

Szacuje się, że obecnie nawet 7,5 mln Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne  i psychosomatyczne. Sprzedaż leków psychotropowych wynosi ponad  14 mld zł rocznie i co roku notuje wzrost na poziomie 5%. Straty wynikające ze złej kondycji psychicznej stają się palącym problemem dla gospodarki. Czy pierwsze prywatne inicjatywy w postaci całodobowych oddziałów leczenia stacjonarnego Gedeon Medica naprawią sytuację?

„W 2017 r. Polacy dotknięci ciężkim stresem lub mierzący się z zaburzeniami lękowymi  przebywali na zwolnieniach lekarskich aż 18-20 mln dni. O kolejne 30% rocznie rosną zachorowania na zaburzenia psychiczne”– mówi dr Elżbieta Bonder, współzałożycielka pierwszego w Polsce Specjalistycznego Centrum Terapii Leczenie Stacjonarne, działającego w ramach Gedeon Medica. Badania rynkowe spółki potwierdzają, że polska służba zdrowia cierpi na brak miejsc szpitalnych dla pacjentów z problemami psychicznymi. Stąd plan rozszerzenia praktyki, który przewiduje otwarcie 20 przychodni i 3 całodobowych ośrodków terapeutycznych do 2022 roku oraz uruchomienie szeregu narzędzi pomocnych w walce ze stresem – szkoleń z konsultacjami on-line i aplikacji na urządzenia mobilne, pomagającej w utrzymaniu efektów leczenia. Profesor Katarzyna Kucharska, jedna z założycielek Gedeon Medica, doświadczenie w prowadzeniu kliniki zdobyła podczas dziesięcioletniej praktyki lekarskiej w Wielkiej Brytanii. Wspiera ją Elżbieta Bonder, lekarz internista z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym, autorka nowatorskiego programu Stop Stres, od ponad 20 lat przedsiębiorca w branży medycznej, z sukcesem otworzyła i rozwinęła w szybkim tempie       3 duże, wielospecjalistyczne przychodnie lekarskie, które leczyły ponad 30 tysięcy pacjentów w trybie ambulatoryjnym i ponad 100 tysięcy pacjentów w trybie Nocnej Pomocy Lekarskiej.

W samym tylko roku 2014 straty krajowej gospodarki, spowodowane absencją pracowników dotkniętych stresem, wyniosły 2,6 mld zł. – donoszą dane z konferencji „Diagnoza wypalenia zawodowego Polaków”. Kolejne lata przyniosą pogłębienie się problemów i zwiększenie strat finansowych.„Psychiatria jest wciąż niedofinansowana. W Polsce średnie wydatki na finansowania świadczeń stanowią jedynie 3,4% budżetu przeznaczonego na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Polakom potrzebne są szpitale, które będą w stanie zapewnić pomoc szybko, w niewygórowanej cenie, bez oczekiwania w kolejkach, działające całodobowo i oferujące liczne dostępne współcześnie metody terapii. Polakom potrzebna jest także aktywna profilaktyka chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych – bo lepiej, zdrowiej i taniej jest stosować profilaktykę niż terapię”– dodaje dr Bonder.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby powstał projekt, który uzupełni niedobory rynku medycznego poprzez organizowanie prywatnej opieki zdrowotnej. Gedeon Medica zakłada otwarcie sieci przychodni, szpitaliz całodobową opieką i ambulatoriów, oraz kontynuowanie kompleksowych badań psychiatrycznych i internistycznychwykorzystywanych w procesie leczenia. Stawia sobie za cel prowadzenie aktywnej profilaktyki zdrowotnej, która przy wykorzystaniuautorskiego programu Stop Stres ma kompleksowo zapobiegać powstawaniu zaburzeń psychicznychichorób psychosomatycznych. Planowana sieć przychodni lekarskich, świadczących usługi ambulatoryjne,i Specjalistycznych Centrów Terapeutycznych z leczeniem stacjonarnym,oraz programy profilaktyczne – mają stanowić o kompleksowym podejściu do pacjenta – co wyraźnie wyróżnia projekt prof. Katarzyny Kucharskiej i dr Elżbiety Bonder.

W projekt uwierzyło Solter Capital, które jest większościowym inwestorem, rozszerzając dotychczasowe zainteresowania biznesowe o rynek usług medycznych. Niewątpliwie  w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się polska służba zdrowia, coraz więcej funduszy będzie zainteresowanych prywatnym sektorem świadczącym pomoc psychiatryczną  i psychologiczną. Pierwszym etapem wdrażania nowatorskiej metody terapeutycznej na rynek było otwarcie przychodni lekarskiej o profilu psychologiczno-psychiatryczno-psychoterapeutycznym w Piasecznie. Kolejnym ośrodkiem jest Specjalistyczne Centrum Terapii w Zalesiu Dolnym, a w ciągu najbliższych czterech miesięcy działalność rozpocznie następna przychodnia, mieszcząca się na warszawskim Wilanowie.

„Zainteresowanie ofertą jest duże. Przewidywany jest zwrot z inwestycji w ciągu 3 – 5 lat. Otwarcie kliniki w Zalesiu Dolnym jest kolejnym krokiem w stronę stworzenia sieci prywatnych ośrodkówpsychiatrycznych– mówidr Elżbieta Bonder – Zyski z prowadzonych dotychczas placówek medycznych inwestowane będą w rozwój sieci szpitali i kolejnych przychodni lekarskich, które pomogą zaspokoić rosnące potrzeby rynku na szybką i łatwo dostępną pomoc psychiatryczną”.

Pierwsze Specjalistyczne Centrum Terapii w Zalesiu Dolnym, zapewniające całodobowypobyt dla 14 pacjentów oraz opiekę dzienną dla kolejnych 10 osób, rozpoczęło działalność na początku kwietnia 2018 r.W ciągu najbliższych pięciu miesięcy spodziewany jest dwukrotny wzrost zapełnienia miejsc.

„Na szczęście coraz łatwiej przychodzi nam szukanie pomocy u specjalistów, zmienia się również podejście społeczeństwa do osób z problemami psychicznymi. Jednak liczby pokazujące skalę problemu udowadniają, że najważniejsza w przyszłości będzie edukacja i profilaktyka, w którą jesteśmy mocno zaangażowani” – mówi prof. Katarzyna Kucharska.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Gedeon Medica sp. z o.o.
Dorota Zadroga
dorota@lensomai.com