trent-erwin-335937

Czy podróże wpływają na rozwój osobowości?

Zapewne nikogo nie trzeba przekonywać, że podróżowanie znacząco wpływa na nasz szeroko pojęty rozwój.  W końcu nawet ludowe porzekadło mówi, że “podróże kształcą.” Skoro tak, to nasuwa się pytanie czy podróże mogą wpłynąć  także na rozwój naszej osobowości? 

Osobowość

Osobowość rozumiemy jako zbiór cech, które opisują różnice międzyludzkie. Cechy te mogą być mierzone na podstawie wymiarów osobowości (“Wielka Piątka” Costa i McCrae). Jednym z podstawowych wymiarów jest Otwartość na Doświadczenia. Niektórzy ludzie lubią próbować nowych rzeczy i angażować się w nowe doświadczenia co wskazuje na wysoki poziom tego wymiaru.  Inne osoby preferują z kolei pozostanie w znanym środowisku czyli wykazują niską Otwartość na Doświadczenia.

Eksperyment

Julia Zimmermann i Franz Neyer przeprowadzili eksperyment, w którym badali wpływ podróży na rozwój osobowości i sieci społecznych wśród niemieckich studentów.  Studenci zostali podzieleni na dwie grupy badawcze. Pierwszą z nich stanowili Ci uczniowie, którzy studiowali za granicą jeden lub dwa semestry. Drugą (kontrolną) grupę tworzyli studenci, którzy nigdy nie studiowali za granicą.

Przed wyjazdem grupy pierwszej u wszystkich studentów (zarówno grupy pierwszej jak i drugiej) zbadano pięć wymiarów osobowości wg Costa i McCrae, na które składają się: Ekstrawersja,  Sumienność, Ugodowość,  Otwartość na Doświadczenia oraz Stabilność Emocjonalna (Neurotyzm).

Po powrocie z podróży (lub określonym czasie dla studentów, którzy nie podróżowali) pomiary zostały wznowione.

Wyniki

Studenci,  którzy zdecydowali się na studia za granicą wykazali na ogół wyższe wyniki w:

  • Ekstrawersji, co świadczy o potrzebie angażowania się w interakcje społeczne i bycia w centrum uwagi
  • Sumienności, co odzwierciedla konieczność przestrzegania zasad i wykonywania zadań
  • Otwartości na Doświadczenia

w stosunku do tych studentów, którzy nie zdecydowali się na wyjazd.

Ponadto studenci podróżujący po powrocie do kraju wykazywali tendencję do zwiększania Otwartości na Doświadczenia i  zwiększania Sumienności odzwierciedlającej potrzebę porozumiewania się z innymi ludźmi w stosunku do tych,  którzy nie podróżowali.

Sieć społecznościowa

Powyższe wyniki są związane ze zmianą sieci społecznościowych. Osoby, które nie podróżowały miały stałą sieć w okresie objętym badaniem.  Natomiast studenci podróżujący w trakcie badania zmienili swoje otoczenie, spotkali innych ludzi i stracili kontakt ze swoim “starym”, znanym środowiskiem.  Ten fakt znacząco wpłynął na zwiększenie u nich takich wymiarów jak: Otwartość na Doświadczenia i Stabilność Emocjonalna.

Jak rozumieć powyższe wyniki?

Podróże zagraniczne warunkują wyjście poza strefę komfortu i stwarzają konieczność dostosowania się do nowo napotkanych ludzi i różnic kulturowych. Różnice te rozumiemy jako odmienny język, nawyki żywieniowe i różne perspektywy. Poznawanie nowych osób przyczyniło się do zwiększenia Otwartości. Pomogło też uzyskać perspektywę życia co uczyniło ich mniej emocjonalnie reagujących na codzienne zmiany a to spowodowało zwiększenie Stabilności Emocjonalnej.

Studenci vs starsi dorośli

Kluczowe i nierozstrzygnięte w tym eksperymencie pytanie brzmi:  czy to odkrycie łączące podróże z osobowością jest specyficzne dla studentów czy miałoby też znaczenie dla starszych dorosłych?  Istnieje jednak trudność doboru odpowiedniej grupy badawczej by to sprawdzić stąd na podstawie powyższego badania nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Inne badania

Jednak dr Art Markman, naukowiec poznawczy z Uniwersytetu w Teksasie dowiódł,  że wielokulturowe doświadczenia zdobywane w trakcie podróży mogą zwiększać kreatywność nie tylko u studentów ale także u starszych dorosłych. Inne badania potwierdzają,  że podróże zagraniczne mogą prowadzić do zmian osobowościowych także u dorosłych.

 Podróże to nie tylko frajda i możliwość poznania innych kultur. Podróże mogą nas zmienić i ukształtować. Czyżby nie bez powodu mówiło się o tym, że „ta podróż zmieniła moje życie”? Jakie są wasze doświadczenia?

Z pozdrowieniami z Bogoty – Dominika Szura

Źródło: Psychology Today