Gedeon Medica otwiera pierwsze w Specjalistyczne Centrum Terapii z Leczeniem Stacjonarnym 

Prywatne szpitale mogą być ratunkiem dla służby zdrowia, która nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego dostępu do usług leczenia i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego. W Polsce dotychczas nie istniała prywatna klinika, która w kompleksowy sposób zajmowałby się profilaktyką zaburzeń o podłożu psychiatrycznym. A problem jest naglący – według statystyk Instytutu Psychiatrii i Neurologii, co czwarty Polak mierzy się z problemami psychicznymi, a za ich główną przyczynę podaje stres spowodowany szybkim tempem życia, oczekiwaniami społecznymi i własnymi ambicjami. Dane dają ogląd na to, jak duży jest rynek zdrowia psychicznego w Polsce i ile jest jeszcze do zrobienia, żeby poprawić sytuację.

Specjalistyczne Centrum Terapii

W dniu 9 kwietnia 2018 roku warszawska spółka Gedeon Medica otworzyła pierwsze Specjalistyczne Centrum Terapii Leczenie Stacjonarne w Zalesiu Dolnym. Zespół lekarzy, psychologów, terapeutów, dietetyków i pielęgniarek zajmuje się grupami terapeutycznymi w pełnym wymiarze godzin. Centrum Terapii z pobytem stacjonarnym powstało z inicjatywy profesor Katarzyny Kucharskiej i doktor Elżbiety Bonder. Zarządzana przez nie spółka Gedeon Medica wykorzystuje niszę na rynku i zaniedbany obszar działań terapeutycznych w szpitalach publicznych, jednocześnie rywalizując z wysokimi kosztami prywatnej opieki medycznej, które często wykluczają osoby potrzebujące wsparcia.

Specjalistyczne Centrum Terapii Leczenie Stacjonarne powstało jako kolejny oddział Gedeon Medica. We wrześniu 2017 powstała pierwsza placówka o charakterze ambulatoryjnym. W trzecim kwartale 2018 roku planowane jest również otwarcie trzeciej przychodni na warszawskim Wilanowie, która będzie świadczyć profesjonalną pomoc medyczną w trybie ambulatoryjnym. Lekarze i specjaliści skupiają się na profilaktyce i aktywnym obniżaniu występowania chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych, oraz na uczeniu pacjentów, jak radzić sobie ze stresem i minimalizować jego negatywny wpływ na życie zawodowe i rodzinne. Specjalizacja psychiatryczna w czterech kolejnych edycjach badania przeprowadzonego wśród menadżerów szpitali publicznych była wskazywana jako jedna z sześciu najbardziej perspektywicznych i wartościowych inwestycji. Klinika wspiera, także osoby z najbliższego otoczenia pacjenta, oferując warsztaty w modelu Maudsley, których rolą jest nauczenie rodzin pacjentów rozumienia choroby i nauczenie właściwych zachowań , które będą służyły utrzymaniu korzystnych efektów terapii.

Geneza powstania Gedeon Medica

Gedeon Medica powstała z pasji i chęci pomocy ludziom, czym pasjonują się założycielki – Profesor Katarzyna Kucharska i doktor Elżbieta Bonder. Gedeon Medica od 2014 roku prowadzi szkolenia z radzenia sobie ze stresem oraz badania, które zaowocowały powstaniem Specjalistycznego Treningu Zarządzania Stresem, korzystającego z nowoczesnych programów terapeutycznych tj. Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania oraz Trening Poznania Społecznego i Interakcji. Badania były prowadzone przez profesor Katarzynę Kucharską i doktor Elżbietę Bonder za zgodą Komisji Bioetycznej. Przewaga STZS nad dostępnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych programami zarządzania lub radzenia sobie ze stresem polega na jego złożoności, integracyjnym podejściu z dominacją technik terapeutycznych udokumentowanych naukowo, takich jak CBT czy uważność (ang. mindfulness). Gedeon Medica jest jedyną firmą medyczno-edukacyjną, która profesjonalnie zajmuje się nauczaniem metod radzenia sobie ze stresem, skupiając się na rozwijaniu i podnoszeniu umiejętności miękkich. Obecnie koncentruje się na rozszerzeniu prowadzonej działalności i tworzeniu nowych oddziałów Gedeon Medica.

Prof. Katarzyna Kucharska – prof. nadzw. dr hab. Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie, kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN, współzałożycielka i kierownik Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Lincolnshire, Wielkiej Brytanii, absolwentka kursów CMI L7 Certificate in Strategic Management and Leadership.

Lek. med. Elżbieta Bonder – lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem, współpracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła wykłady z metod radzenia sobie ze stresem na  Uniwersytecie Warszawskim. Autorka programu warsztatów radzenia sobie ze stresem, posiada ponad 15 lat doświadczenia w otwieraniu i zarządzaniu przychodniami lekarskimi.

 

Więcej informacji:

Biuro Prasowe Gedeon Medica sp. z o.o.

Dorota Zadroga

dorota@lensomai.com