Dr Robert Hogan w czołówce najwybitniejszych żyjących psychologów na świecie.

101 uznanych międzynarodowych autorytetów psychologii poproszono o wytypowanie „najwybitniejszego żyjącego psychologa”. Badanie miało na celu ustalenie, w jaki sposób psychologowie myślą o swoich rówieśnikach. Dr Robert Hogan znalazł się w czołowej dziesiątce (top 10) tego zestawienia.

Kim jest dr Robert Hogan?

Dr Robert Hogan to amerykański psycholog, który przyczynił się do rozwoju teorii społeczno-analitycznej. Zasłyną przełomowymi badaniami nad osobowością i tym, jak przekłada się ona na efektywność podczas wykonywania zawodowych obowiązków.
Dzięki niestrudzonym wysiłkom dr Hogana mamy większą wiedzę i dysponujemy skutecznymi narzędziami do oceny, wyboru i rozwijania ludzi we właściwych rolach oraz z właściwych powodów.

Metoda dr Hogana jest bardzo przydatna podczas rekrutacji, a także pomaga w rozwoju umiejętności przywódczych i zdolności managerskich. Pozwala również trafnie zidentyfikować młode talenty w organizacji,czyli osoby o wysokim potencjale i niosące firmie wyłącznie same korzyści. Jego narzędzia psychometryczne opisują potencjał człowieka do odnoszenia sukcesów zawodowych, motywatory, wartości i preferencje, a także wskazują tzw. „wykolejacze kariery”. Dr Hogan na wybranej przez siebie ponad 30 lat temu, grupie konsekwentnie prowadzi badania i monitoruje ich ścieżkę kariery zawodowej, co pozwala na potwierdzenie trafności wyników badania psychometrycznego.

Tajniki Metody Hogana

Metoda Hogana pozwala nie tylko przewidzieć w jakiej organizacji i na jakim stanowisku osoba badana będzie odnosiła sukcesy. Pokazuje również jej wartości i preferencje, a także wskazuje jaką kulturę organizacyjną wokół siebie będzie tworzyć. Bada również tzw. „ciemną stronę mocy”, czyli wszystko to, co utrudnia danej osobie rozwój kariery zawodowej, ponieważ aż 90% managerów przed zbadaniem ich metodą Hogana nie było świadomych swoich zachowań, które przeszkadzają im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. Dzięki Metodzie Hogana można ocenić potencjał konkretnej jednostki i przewidzieć, czy cechy jakie posiada sprzyjają byciu prawdziwym liderem.

Badania dr Hogana nad osobowością HIPO

W latach 80-tych XX wieku przez 3 lata dr Hogan prowadził badania na grupie blisko 500 menadżerów reprezentujących rożne organizacje. Specjaliści zaobserwowali dwa typy zachowań, które całkowicie odmiennie wpływają na zarządzanie firmą. W pierwszej grupie znalazły się osoby o wysokich umiejętnościach autopromocji, Ich cele to osiągnięcie szybkiego sukcesu, wysokich zarobków, a ich praca skupiona jest na rozmowach telefonicznych (networking). Druga grupa to osoby, które nie zajmują się autopromocją.
Ich zespół pracuje skutecznie, efektywnie i przynosi duże zyski dla firmy. Te osoby potrafią rozdzielać obowiązki, są blisko ze swoim zespołem, potrafią słuchać współpracowników, a przy tym są niezwykle skromne. Badanie wykazało, że zaledwie 10% menadżerów posiada cechy obydwu grup.

Według dr Hogana osobowość HIPO jako człowieka sukcesu definiują trzy wymiary. HIPO ma świadomość, jak zarządzać własną karierą i być dobrym pracownikiem w danej firmie, wyróżnia się na tle innych pracowników, jest postrzegany jako lider, a także potrafi zbudować zespół, który będzie osiągał ponadprzeciętne rezultaty, czyli zyski dla firmy.
Skuteczność przywództwa polega zatem na umiejętności skutecznego kierowania zespołami w celu osiągania satysfakcjonujących wyników. Prawdziwy HIPO jest również  tzw. „dobrym obywatelem”, czyli postępuje zgodnie z polityką firmy, jej zasadami i regulaminami
. – tłumaczy Magdalena Giryn – Country Manager w Assessment Systems Polska.

Polacy również rekrutują Metodą Hogana

Kwestionariusze opracowane przez dr Hogana z powodzeniem są wykorzystywane również w Polsce. Sprawdzają się zarówno do rozwoju umiejętności liderskich, jak i podczas rekrutacji. Na ich podstawie rekruterzy mogą stwierdzić czy dany kandydat spełnia wymagania i odniesie sukces na stanowisku, na które aplikuje. Firma Assessment Systems Polska jest przedstawicielem Metody Hogana w Europie Środkowo-Wschodniej. 

*źródło: https://www.businesswire.com/news/home/20180702005606/en/New-Study-Lists-Robert-Hogan-Greatest-Living

Więcej informacji:

Biuro Prasowe Assessment Systems Poland

Joanna Guz

joanna@lensomai.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Assessment Systems Polska to jedyny przedstawiciel w Europie Środkowo-WschodniejMetody Hogana do diagnozowania osobowości w środowisku pracy rekomendowana przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pomaga w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, a także rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego. Aktualnie na całym świecie miesięcznie dokonuje się 50 000 ocen osobowości tą metodą.Wyniki badań Hogana pozwalają obiektywnie ocenić poszczególnych badanych, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne.