Barbara Adamczyk

Autor artykułu Barbara Adamczyk

Od kilkunastu lat z radością wspieram ludzi w dążeniu do doskonalenia siebie i swoich relacji. Dlatego tak bliskie jest mi hasło RELACJE-HARMONIA-CEL, realizowane pod szyldem firmy RelatiCo, której jestem założycielem. W moim przekonaniu harmonia w kontakcie ze sobą oraz innymi ludźmi jest jednym z kluczowych warunków sukcesu i osiągania celów (wspólnych oraz indywidualnych). W tym właśnie zakresie chętnie pracuję warsztatowo i wspieram uczestników szkoleń w ich własnych dążeniach. Od kilkunastu lat jestem trenerem oraz Akredytowanym Konsultantem Insights Discovery™. Wdrażałam programy Insights dla takich firm jak: AstraZeneca Pharma, Nutricia, Żywiec-Zdrój, Etisoft, GlaxoSmithKline, UNIQA TU S.A, IKEA, Pepco. Pracuję z ludźmi również w obszarze stresu i jakości stylu życia. Prowadzę treningi relaksacyjne oraz warsztaty dotyczące zarówno samego stresu jak i rozwijania zasobów osobistych w walce ze stresem (samoocena, asertywność, zarządzanie konfliktem, zarządzanie sobą w czasie). W obszarze moich zainteresowań i pracy jest także komunikacja NVC (Nonviolent Communication/Porozumienie bez Przemocy) Marshalla Rosenberga, do której sięgam w pracy indywidualnej i warsztatowej. Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Umiejętności pracy z grupą zdobywałam m.in. w trwającym rok Studium Treningu i Terapii Grupowej, uzyskując dyplom Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii oraz… przez kilkanaście lat w salach szkoleniowych prowadząc warsztaty. http://relatico.pl